Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 kwietnia 2013 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 kwietnia 2013 r. w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 kwietnia 2013 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2013 14:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
24.04.2013 15:30 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie
przekształcenia Przedszkola nr 1 w Ustroniu"

(Magdalena Fober)
24.04.2013 15:30 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie
przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustroniu"

(Magdalena Fober)
17.04.2013 10:41 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"

(Magdalena Fober)
16.04.2013 14:24 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustalenia
planu sieci i granic obwodów publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Ustroń"

(Magdalena Fober)
16.04.2013 14:24 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości w drodze kupna"

(Magdalena Fober)
16.04.2013 14:23 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ustroń wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012 oraz
udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustroń za
2012 rok"

(Magdalena Fober)
16.04.2013 14:22 Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta
Ustroń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok
2012 oraz udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta
Ustroń za 2012 rok

(Magdalena Fober)
16.04.2013 14:22 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nabycia
nieruchomości w drodze darowizny"

(Magdalena Fober)
16.04.2013 14:21 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)