Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 29 maja 2013 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 29 maja 2013 r. w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 29 maja 2013 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.05.2013 15:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
24.05.2013 15:28 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
24.05.2013 15:25 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie
ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń"

(Magdalena Fober)
24.05.2013 15:25 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Ustroń udostępnionych dla
operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i
zasad korzystania z tych przystanków"

(Magdalena Fober)
24.05.2013 15:24 Dodano załącznik "Projekt uchwały uchylający uchwałę w
sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z
przystanków komunikacyjnych"

(Magdalena Fober)
24.05.2013 15:23 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy"

(Magdalena Fober)
24.05.2013 15:22 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
służących ochronie powietrza polegających na wymianie
źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta
Ustroń"

(Magdalena Fober)
24.05.2013 15:22 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"

(Magdalena Fober)
24.05.2013 15:21 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)