U C H W A Ł A  XXVII/242/2004

Rady Miasta Ustroń

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie: uchylająca uchwałę Rady Miasta Ustroń nr XXV/211/2004 z dnia 28 października 2004r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg, ulic gminnych

            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami.) oraz art. 10, ust. 3 ustawy z dnia  21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Ustroń

uchwala

§1

Uchylić uchwałę Rady Miasta Ustroń nr XXV/211/2004 z dnia 28 października 2004r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg, ulic gminnych

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia

RADCA PRAWNY                                                                         PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Teresa Banszel                                                                                  Emilia Czembor

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie : uchylająca uchwałę Rady Miasta Ustroń nr XXV/211/2004 z dnia 28 października 2004r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:21.01.2005 11:55
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:21.01.2005 12:02