Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Protokół z sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października2004 r.- strony:

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 /


Załączniki:

1) Lista obecności radnych oraz zaproszonych gości
2) Porządek obrad
3) Podsumowanie sezonu lato 2004 w mieście ( patrz poniżej w załącznikach)
4) Kalendarium obchodów 700 - lecia Miasta Ustronia ( patrz poniżej w załącznikach)
5) Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
    Problemów Alkoholowych w Ustroniu w roku 2003 ( do wglądu w Radzie Miasta)
6) Uchwała nr XXV/206a/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2004 r.
7) Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków za 3-y kwartały roku 2004 ( do wglądu
    w Radzie Miasta)
8) Uchwała nr XXV/207/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2004 r.
9) Uchwała nr XXV/208/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2004 r.
10) Uchwała nr XXV/209/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2004 r.
11) Uchwała nr XXV/210/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2004 r.
12) Uchwała nr XXV/211/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2004 r.
13) Uchwała nr XXV/212/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2004 r.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:21.01.2005 13:23
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:24.01.2005 09:33