OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu, ul. Szkolna 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

 

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na malowaniu ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, malowaniu grzejników, rur c.o, lamperii, stolarki drzwiowej farbami olejnymi. Farbę na ścianach i sufitach należy zeskrobać wykonać gładź gipsową i pomalować farbami emulsyjnymi trzykrotnie, natomiast farbami olejnymi dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem. W pomieszczeniu biblioteki wykonać fartuch z płytek glazurowanych dokonać demontażu umywalki i montażu nowej umywalki wraz z syfonem i baterią . Zabudować należy otwór po drzwiach płytami kartonowo-gipsowymi na ruszcie metalowym jednostronnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w specyfikacji technicznej i przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Wymagany termin realizacji zamówienia od 08.07.2013 r. do 16.08.2013 r.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, pok. 14 w godzinach od 8°° do 15°°, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs - Wykonanie robót remontowo-budowlanych w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń, pok. 4 w terminie do 05.07.2013 r. do godz. 10:00

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

 

W sprawach technicznych :Dominika Jucha tel. 33 8542-699

                                              Janusz Belkot     tel. 33 8541-341

W sprawie procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322


Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

 

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                               x 10 pkt.

C =      -----------------------------

                               Cena ocenianej oferty

 

Ustroń, dn. 27.06.2013 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:SP5 01 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:27.06.2013 10:25
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:11.07.2013 12:56