OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 

nr ZP.271.3.64.2013


Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:


Zakup cysterny na wodę pitną dla UM

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa cysterny na wodę pitną na podwoziu przyczepy szosowej w ramach zadania pn. „Zakup cysterny na wodę pitną dla UM”.  Cysternę należy dostarczyć do Magazynu Przeciwpowodziowego zlokalizowanego w Ustroniu przy ul. Strażackiej 5, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00. Koszt dostawy ponosi Wykonawca. 

1. Dane techniczne i wyposażenie cysterny:

a) pojemność 1300 litrów,

b) zbiornik jednokomorowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej - gatunek OH18N9,

c) przekrój zbiornika: okrągły,

d) zbiornik jednopłaszczowy (bez izolacji termicznej),

e) wykończenie powierzchni zewnętrznej technika mazerowania,

f) właz górny DN450 z odpowietrznikiem i pokrywą zamykaną na kłódkę,

g) kolektor do dystrybucji wody z 2 zaworami kulowymi 1" z wylewkami oraz ze złączem strażackim 2" i zaślepką (1 szt.) zamknięty w kwasoodpornej szafce,

h) podest i drabinka,

i) napis "WODA DO PICIA"

2. Podwozie:

a) montaż cysterny na podwoziu przyczepy szosowej o DMC 2,2 tony,

b) światła drogowe i elektryka umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych,

c) zaczep do transportu samochodem z hakiem holowniczym 

3. Dodatkowe dokumenty:

a) dokumenty umożliwiające rejestrację przyczepy jako towarowa,

b) atest PZH,

c) instrukcja obsługi i karta gwarancyjna.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych Joanna Tetera tel. 33 8579-345

- w sprawach procedury konkursowej Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do  25.11.2013 r.

Wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: „Konkurs – Zakup cysterny na wodę pitną dla UM”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 10.10.2013 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą (%)

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty - waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C = -------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty


Ustroń, dn. 02.10.2013 r.


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:64 Zakup cysterny na wodę pitną dla UM
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:02.10.2013 13:35
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:06.11.2013 14:00