Zarządzenie w załączniku

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie nr 205/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Organizacyjny - Sekretariat - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.10.2013 09:04
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.10.2013 09:06