Program naprawczy

 

Stan aktualny.

 

I Warunki lokalowe.

 

Miejski Dom Spokojnej Starości położony jest w centrum miasta, przy ulicy Słonecznej 10. Stanowi on własność Gminy z przeznaczeniem na cele pomocy społecznej. Teren wokół Domu jest ogrodzony, zagospodarowany, obsadzony zielenią. Posiada małą architekturę z wydzielonym miejscem do grilowania. Wokół domu znajduje się zabudowa domków jednorodzinnych oraz park. Odległość Domu od przystanku autobusowego i dworca kolejowego jest niewielka i wynosi około 300m. Teren wokół budynku pozbawiony jest barier architektonicznych. Do wejścia głównego prowadzą schody. Niepełnosprawni pensjonariusze korzystają z windy, która znajduje się na zewnątrz budynku. Dzięki temu mieszkańcy mogą swobodnie poruszać się po całym budynku.Dom korzysta z wodociągu i kanalizacji miejskiej. Energia i gaz dostarczane są poprzez sieć. Dom wyposażony jest w centralę telefoniczną.

I Program naprawczy.

 1. W przyszłości planuje się postawienie w ogrodzie murowanego kominka dla mieszkańców. W okresie letnim pensjonariusze mogą spędzać wieczory przy kominku. Termin wykonania 2005 rok. (zał. Nr 1)
 2. Wyłożenie w ogrodzie chodników betonową kostką. Równa powierzchnia chodników zapewnia osobom starszym bezpieczne poruszanie się w terenie. Termin wykonania 2006 rok.(zał.Nr1)
 3. Wykonanie oczka wodnego w celu wzbogacenia małej architektury ogrodu oraz pozytywnego wpływu na psychikę mieszkańców. Termin wykonania 2006rok.(zał.Nr1)
 4.  

  II Pomieszczenia mieszkalne

  Miejski Dom spokojnej Starości w Ustroniu posiada 23 pokoje mieszkalne. Na jednego mieszkańca przypada od 7,5m2 do 11,5m2 w budynku znajdują się 7 pokoi jednoosobowych, 12 – dwuosobowych, 3- trzyosobowych. W każdym pokoju znajduje się umywalka oraz instalacja przyzywowa i telefon. W niektórych pokojach znajdują się telewizory i radia. Każde pomieszczenie wyposażone jest w szafę, tapczan lub łóżko, stolik, krzesła fotele.

   

  II Program naprawczy

 5. Bieżące remonty pomieszczeń mieszkalnych – malowanie ścian i podłóg. ( każdego roku, zał.Nr1)

 

III Pomieszczenia inne

Na każdym piętrze mieszczą się ogólnodostępne sanitariaty (łazienki, wc). Łazienki wyposażone są w umywalkę, muszlę klozetową, w wannę z natryskiem lub natrysk. Dla osób niepełnosprawnych przy muszli i wannie w większości łazienek są zamontowane uchwyty.

Jadalnia główna zlokalizowana jest na parterze. Służy ona również do uroczystości okolicznościowych np. urodziny mieszkańca, Dzień Seniora, Wigilia, Wielkanoc, występy różnych grup artystycznych – “Wańkowie”, “Czantoria” oraz występy dzieci i młodzieży z okolicznych szkół. W rogu jadalni znajduje się telewizor oraz biblioteka.

W budynku brakuje pomieszczenia na gabinet rehabilitacyjny. W miesiącu styczniu na umowę zlecenie został przyjęty rehabilitant. Zajęcia z gimnastyki zbiorowej prowadzi z pensjonariuszami na świetlicy, które odbywają się w dwóch grupach ćwiczących. Gimnastyka prowadzona jest dwa razy w tygodniu. Rehabilitacja lecznicza i wspomagająca prowadzona jest w pokojach pensjonariuszy na odpowiednich łóżkach. W miarę potrzeb dyżurkę pielęgniarek wykorzystuje się do prowadzenia masaży.

Przy wejściu znajduje się portiernia z poczekalnią. Na końcu korytarza jest dyżurka pielęgniarek z lekami i sprzętem do bieżącego użytku.

Świetlica – kawiarenka usytuowana jest na pierwszym piętrze i regularnie jeden raz w miesiącu odprawiana jest w niej msza św. Palarnia dla pensjonariuszy znajduje się w oranżerii.

Pomieszczenia gospodarcze i biurowe zlokalizowane są w poziomie piwnic budynku i stanowią:

  • kuchnia elektryczno-gazowa z pełnym wyposażeniem czynna całą dobę, magazyn żywnościowy wraz z chłodniami,
  • pralnia, suszarnia,
  • warsztat podręczny konserwatorów dla napraw sprzętu i urządzeń,
  • kotłownia gazowa,
  • magazyn czystej bielizny i środków czystości,
  • pokój socjalny i szatnia dla pracowników,
  • sanitariaty i natrysk dla personelu,
  • dwa pomieszczenia biurowe z wyposażone w komputery, fax i meble biurowe,

III Program naprawczy

 1. Zagospodarowanie pokoju mieszkalnego na gabinet rehabilitacyjny. Termin wykonania 2003 rok. (zał.Nr 1)
 2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Termin wykonania 2003 - 2006 rok. (zał.Nr 1)
 3. Zorganizowanie za niewielką odpłatą pokoi gościnnych dla odwiedzających w obiekcie Kolei Linowych “Czantoria”. Termin wykonania 2003 rok.(zał.Nr1,2)

 

  IV Personel

  Dobór pracowników następuje wg kryteriów: przygotowanie merytoryczne, chęć niesienia pomocy ludziom starym, wrażliwość na potrzeby starości, włączenie się “ducha” tj. atmosferę służebnych działań i postawa wobec bliźniego w jego potrzebach, właściwa postawa moralna, chęć do pracy w zespole, chęć uczenia się, umiejętność komunikowania się z mieszkańcami i pracownikami.

   

  Dział administracyjno- finansowy :

  -kierownik                             1 osoba 1etat

  -główny księgowy                  1 osoba 1etat

  -pracownik administracyjny     1 osoba 1etat

  Dział prowadzi administracje Domu, księgowość, kadry, kasę, działalność socjalną, sprawy finansowe mieszkańców, depozyty, pomaga w załatwianiu spraw osobistych, pośredniczy między mieszkańcami a pocztą, bankiem itp.

  Dział medyczno – rehabilitacyjny i opiekuńczo – terapeutyczny:

  - przełożona pielęgniarek         1 osoba 1etat

  - pielęgniarki                           5 osób 5etatów

  - pokojowe                             4 osoby 3,5etatu

  - rehabilitant                           1 osoba 0,5etatu

  - psycholog                            1 osoba 0,5etatu

  - pracownik socjalny                1 osoba 0,75etatu

  Dział świadczy usługi opiekuńcze, terapeutyczne, porządkowe, usługi pralnicze, częściowo medyczne i pielęgniarskie. Pomaga także przy organizowaniu imprez, wycieczek, wyjazdów itp. Dom nie zatrudnia lekarza a mieszkańcy korzystają z usług Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “Praktyka Grupowa Lekarzy POZ s.c.”, znajdującego się w sąsiedztwie Domu. Sprawni mieszkańcy samodzielnie chodzą do swojego lekarza, a w razie potrzeby lekarz wzywany jest do Domu.

  Dział żywieniowo magazynowy:

  - dietetyk/magazynier    1osoba 0,75etatu

  - kucharz                      3 osoby 2,5etatu

  Dział prowadzi prace kucharskie, dietetyczne, magazynowe, kuchenne, porządkowe w swoich pomieszczeniach itp.

   

  Dział gospodarczo techniczny:

  - konserwator            2 osoba 1,75etatu

  - kierowca                 1 osoba 1etat

  Dział wykonuje usługi ogrodnicze, konserwatorskie, transportowe ( przewożenie podopiecznych do przychodni na zakupy, wycieczki, świadczenie usług transportowych dla dzieci i osób niepełnosprawnych z Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego itp.), zaopatrzeniowe, częściowa pomoc przy obłożnie chorych, obsługa portierni.

  W Domu funkcjonuje zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy. W jego skład wchodzi kierownik i przełożona pielęgniarek i pielęgniarki. Przeciętnie co dwa miesiące odbywają się zebrania załogi poświęcone zagadnieniom organizacji pracy, i zasad funkcjonowania Domu w tym również szkolenia wewnętrzne.

  IV program naprawczy

   

 1. Zatrudnienie rehabilitanta w wymaganym zakresie czasu pracy w celu zwiększenia zajęć rehabilitacyjnych. Termin wykonania 2003 rok. (zał.Nr 1)
 2. Zatrudnienie od 2004 roku psychologa w wymaganym zakresie czasu pracy. Termin wykonania 2004 rok (zał.Nr1)
 3. Zatrudnienie pracownika kulturalno-oświatowego w wymaganym zakresie czasu pracy. Termin wykonania 2005 rok.(zał.Nr1)
 4. Zachęcać i umożliwiać pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji. Zwiększenie zespołu opiekuńczo-terapeutycznego. (zał.Nr1)
 5.  

  V Zasady funkcjonowania Domu

   

  Miejski Dom Spokojnej Starości w Ustroniu jest Domem otwartym. Mieszkańcy swobodnie dysponują swoim czasem, mogą według uznania przyjmować gości i wychodzić z budynku. Ze względu na bezpieczeństwo Dom jest zamykany o zmroku, ale za sprawą sygnalizacji drzwi są czynne całą dobę. Każdy mieszkaniec ma indywidualną dokumentację medyczną, osobową i zeszyt indywidualnej opieki. W Domu funkcjonuje samorząd. Mieszkańcom zapewnia się trzy posiłki dziennie z możliwością otrzymania posiłku dodatkowego oraz dietetycznego ze wskazaniami lekarza. Osoby chore na cukrzyce korzystają z diety cukrzycowej, otrzymują cztery posiłki dziennie.

   

  V Program naprawczy

 6. Zabezpieczyć mieszkańców korzystających z przepustki w informatory( imię i nazwisko, miejsce pobytu, nr telefonu Dmu Opieki). Termin wykonania 2003 rok.(zał.Nr1)
 7. Opracowanie jadłospisów z uwzględnieniem wartości kalorycznych i składników pokarmowych zgodnie z potrzebami fizjologicznymi mieszkańców. Termin wykonania 2003 rok(zał.Nr1).
 8. Dalsze działania nad poszerzeniem kręgu zajęć. Opracowanie indywidualnych planów wspierania mieszkańca dotyczących usług rehabilitacyjnych, terapeutycznych, socjalnych i religijnych. Termin wykonania 2003 rok ( zał. Nr1,3)
 9. Spisanie porozumienia z poszczególnymi przedstawicielami kościołów tj. Kościoła Rzymsko-Katolickiego i Ewangelicko-Augsburskiego w celu określenia terminów i zwiększenia świadczeń praktyk religijnych zgodnie z konfesją wyznaniową. Termin wykonania 2003. (zał.Nr1)
 10.  

  VI Integracja ze środowiskiem

   

  Ze względu na wiek mieszkańców, nie ma zbyt wielu chętnych na wyjazdy poza Dom, natomiast mieszkańcy chętnie przyjmują gości. Dom nasz jest odwiedzany nie tylko przez dzieci z Ustrońskich szkół i przedszkoli ale także z okolicy. Przybywają także grupy młodzieży, chóry parafialne, zespoły regionalne i zaproszeni goście.

   

  VI Program naprawczy

 11. Organizacja dla pensjonariuszy spotkań, wycieczek, prelekcji znanych i szczególnych osób( spotkania te mają na celu utrzymania kontaktu ze środowiskiem, odkrywanie i rozwijanie nowych zainteresowań oraz umożliwienie kontynuacji dotychczasowych umiejętności mieszkańców), zwiedzanie ciekawych miejsc w okolicznych miejscowościach. Termin wykonania 2003 rok. (zał.Nr 1,2)

 

VII Stan pożądany

 1. Ciągłe szkolenie personelu z działu socjalno-terapeutycznego. Szkoleniem powinny być objęte także osoby, które nie sprawują tych funkcji. Zawsze lepiej będą rozumiały cele i łatwiej im będzie pracować w odpowiednich działaniach. Podobnie zespół terapeutyczny powinien dzielić się swoim doświadczeniem, poznawać nowe sposoby efektywnych działań w rozwiązywaniu problemów w trudnych przeżyciach obarczonych wieloma brzemionami mieszkańców Domu.
 2. Zachęcanie personelu do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 3. Stworzenie fachowej biblioteczki dla personelu z odpowiednimi czasopismami i literaturą.
 4. Utrzymanie i rozwijanie dotychczasowych kontaktów, szczególnie z młodzieżą ze szkół ponadpodstawowych, by w tym tak ważnym okresie życia uwrażliwić ją na losy człowieka starego, które niewątpliwie staną się też kiedyś ich udziałem.
 5. Zapoznanie szerokich kręgów społeczeństwa z życiem, problemami i potrzebami ale i pozytywami Domu. Zarówno w codziennych kontaktach jak i okazjonalnych Dom powinien istnieć w świadomości otoczenia.

Załączniki:

1.Harmonogram zmian programu naprawczego

2.Plan pracy zespołu socjalno-terapeutycznego

3.Realizacja zaleceń do protokołu na dzień 5.02.2003r

4.Ksero dyplomów i zaświadczeń o wykształceniu kierownika MDSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program naprawczy Miejskiego Domu Spokojnej Starości
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:28.08.2003 08:19
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:28.08.2003 08:22