Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 31 października 2013 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 31 października 2013 r. w załączniku.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 31 października 2013 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.10.2013 13:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
25.10.2013 14:32 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w
Rodzinie w Ustroniu na 2014r."

(Magdalena Fober)
25.10.2013 14:31 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2014"

(Magdalena Fober)
25.10.2013 14:30 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie powierzenia
Burmistrzowi Miasta Ustroń uprawnienia do ustalania
wysokości cen i opłat"

(Magdalena Fober)
25.10.2013 14:30 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o
nieodpłatne przekazanie nieruchomości oznaczonej numerem
1843/28"

(Magdalena Fober)
25.10.2013 14:29 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o
nieodpłatne przekazanie nieruchomości oznaczonej numerem
609/9"

(Magdalena Fober)
25.10.2013 14:02 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o
nieodpłatne przekazanie nieruchomości oznaczonej numerem
3461/8"

(Magdalena Fober)
25.10.2013 14:01 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na przekazanie w drodze darowizny własności
nieruchomości położonej w Ustroniu"

(Magdalena Fober)
25.10.2013 14:01 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok 2014"

(Magdalena Fober)
25.10.2013 14:00 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"

(Magdalena Fober)
25.10.2013 13:59 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty
uzdrowiskowej na rok 2013"

(Magdalena Fober)
25.10.2013 13:58 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
25.10.2013 13:57 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)