OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
nr ZP.271.3.73.2013

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
Informuje o udzieleniu zamówienia na:

Remont chodników ul. Sikorskiego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont chodników ul. Sikorskiego. W zakres robót wchodzi:
- wykonanie robót rozbiórkowych,
- wykonanie robót ziemnych,
- ułożenie obrzeży betonowych dł 100 mb,
- wykonanie podbudowy,
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej dr. 8 cm na powierzchni 382,00 m2

Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2013 r. 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia:
ZARZĄDZENIE Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami) § 13 ust. 1 lit. f

Data udzielenia zamówienia: 08.11.2013 r.

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
SKAL-BRUK Marek Adamczyk 34-300 Żywiec ul. Różana 25

Cena wybranej oferty: 31 998,92 zł bruttoUstroń, dn. 08.11.2013 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:73 Remont chodników ul. Sikorskiego
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:08.11.2013 12:08
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:21.11.2013 10:37