Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2013 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2013 r. w załączniku.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 listopada 2013 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.11.2013 14:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
22.11.2013 14:30 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowienia
służebności na gruncie gminnym"

(Magdalena Fober)
22.11.2013 14:29 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i szkół, trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania, a także terminu i
sposobu rozliczania dotacji"

(Magdalena Fober)
22.11.2013 14:28 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi"

(Magdalena Fober)
22.11.2013 14:28 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miasta
Ustroń"

(Magdalena Fober)
22.11.2013 14:27 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zwolnień z
podatku od nieruchomości i podatku rolnego w 2014 roku"

(Magdalena Fober)
22.11.2013 14:26 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014."

(Magdalena Fober)
22.11.2013 14:26 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok
2014."

(Magdalena Fober)
22.11.2013 14:25 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"

(Magdalena Fober)
22.11.2013 14:24 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego"

(Magdalena Fober)
22.11.2013 14:23 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach"

(Magdalena Fober)
22.11.2013 14:22 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniajacy uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
22.11.2013 14:21 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie miasta na rok 2013"

(Magdalena Fober)
22.11.2013 14:20 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)