Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Ustroniu w latach 2003 - 2006

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 131 z dnia 08.09.2003

POZYCJA 56477.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Burmistrz Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1, woj. śląskie, pow. cieszyński, tel. 033 8579-320, e-mail: kerix@poczta.onet.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na

Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Ustroniu w latach 2003 - 2006.

(PKWiU: 90.00.3)

Miejsce realizacji: Miasto Ustroń.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 15.11.2003 - 30.04.2006.

Termin realizacji (pożądany) - 15.11.2003 - 30.04.2006.

Wadium - 10000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 33, za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Siemiński, Ireneusz Staniek, e-mail: kerix@poczta.onet.pl, tel. 33 8579-320, lok. 33, w godz. 8:00 - 15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 33.

Termin składania ofert upływa dnia 30.09.2003 o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.09.2003 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 24.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

Spełnią wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Ustroniu w latach 2003 - 2006
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.09.2003 10:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż