Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2013 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2013 r.  w załączniku.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 19 grudnia 2013 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.12.2013 12:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
17.12.2013 13:11 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2014 r."

(Magdalena Fober)
17.12.2013 13:10 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie powołania
doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
17.12.2013 13:09 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie skargi na
Redaktora Naczelnego "Gazety Ustrońskiej""

(Magdalena Fober)
17.12.2013 13:08 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta
Ustroń"

(Magdalena Fober)
17.12.2013 13:07 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość"

(Magdalena Fober)
17.12.2013 13:07 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia
strategii Miasta Ustroń na lata 2013 - 2020"

(Magdalena Fober)
17.12.2013 13:06 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2014"

(Magdalena Fober)
17.12.2013 13:05 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku
rolnego w 2014 roku"

(Magdalena Fober)
17.12.2013 13:04 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
17.12.2013 12:58 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie miasta na rok 2013"

(Magdalena Fober)
17.12.2013 12:58 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
17.12.2013 12:57 Dodano załącznik "Projekt uchwały budżetowej Miasta
Ustroń na 2014 rok"

(Magdalena Fober)
17.12.2013 12:56 Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

(Magdalena Fober)
17.12.2013 12:55 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)