OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dostawa wraz z wymianą i montażem siedmiu wewnętrznych drzwi płaskich dla Urzędu Miasta w Ustroniu

Zakres prac:

§       Zamówienie polega na dostawie i wymianie wraz z montażem pięciu drzwi płaskich z ościeżnicą metalową, progiem ze stali nierdzewnej, klamką i dwoma zamkami.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°°, za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – wymiana drzwi

Wymagany termin realizacji zamówienia:               27.04.2005r                                                  

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury konkursowej inż. Ireneusz Staniek             tel. 33 8579-320

W sprawach technicznych                 Anna Raszka                         tel. 33 8579 315

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 24.03.2005r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej ofertyProcedura negocjacyjna z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 24.03.2005r.

                                                          

Ustroń, dn. 15.03.2005r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa wraz z wymianą i montażem siedmiu wewnętrznych drzwi płaskich dla Urzędu Miasta w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:21.03.2005 09:11
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:21.03.2005 09:11