Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2014 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2014 r.  w załączniku.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 lutego 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.02.2014 15:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
25.02.2014 15:21 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Programu Zdrowotnego pn. „Szczepienia profilaktyczne
przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku do 3 lat
zamieszkałych na terenie Miasta Ustroń będących pod
opieką Miejskiego Żłobka w Ustroniu” na lata 2014 -
2018"

(Magdalena Fober)
24.02.2014 15:22 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie podziału Miasta Ustroń na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych"

(Magdalena Fober)
24.02.2014 15:21 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Statutu Osiedla Hermanice"

(Magdalena Fober)
24.02.2014 15:21 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas
oznaczony dłuższy niż trzy lata i odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu"

(Magdalena Fober)
24.02.2014 15:20 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość"

(Magdalena Fober)
24.02.2014 15:20 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w
Ustroniu"

(Magdalena Fober)
24.02.2014 15:19 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
zadania od Powiatu Cieszyńskiego dotyczacego drogi
powiatowej nr 2607 S ul. Cieszyńskiej"

(Magdalena Fober)
24.02.2014 15:19 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
zadania od Powiatu Cieszyńskiego dotyczącego drogi
powiatowej nr 2655 S ul. Furmańskiej"

(Magdalena Fober)
24.02.2014 15:18 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu"

(Magdalena Fober)
24.02.2014 15:17 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
zadania od Powiatu Cieszyńskiego dotyczacego drogi
powiatowej nr 2656 S ul. Partyzantów"

(Magdalena Fober)
24.02.2014 15:17 Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie w sprawie
przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego dotyczacego
drogi powiatowej nr 2656 S ul. Partyzantów

(Magdalena Fober)
24.02.2014 15:17 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie w sprawie
przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego dotyczacego
drogi powiatowej nr 2656 S ul. Partyzantów"

(Magdalena Fober)
24.02.2014 15:16 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)