UCHWAŁA NR XLII/449/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń


UCHWAŁA NR XLII/449/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń oraz dokumentacja formalno-prawna w załączniku.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLII/449/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.04.2014 12:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.04.2014 13:55 Edycja dokumentu (Magdalena Fober)
10.04.2014 13:53 Dodano załącznik "Ustroń_Uzasadnienie SOOŚ"
(Magdalena Fober)
10.04.2014 13:52 Dodano załącznik "Ustroń_Podsumowanie SOOŚ"
(Magdalena Fober)
10.04.2014 13:51 Dodano załącznik "OGŁOSZENIE_SUiKZP USTROŃ"
(Magdalena Fober)
10.04.2014 13:51 Dodano załącznik "PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA USTROŃ"

(Magdalena Fober)
10.04.2014 13:50 Dodano załącznik "02 Analiza korytarzy
ekologicznych_czerwiec_2013"

(Magdalena Fober)
10.04.2014 13:50 Dodano załącznik "01 Wskazanie terenów pod
zabudowę_czerwiec_2013"

(Magdalena Fober)
08.04.2014 12:48 Dodano załącznik "Rysunek Nr 6 - Ustalenia - obszary i
zasady ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego"

(Magdalena Fober)
08.04.2014 12:46 Dodano załącznik "Rysunek Nr 5 - Ustalenia - kierunki
rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej"

(Magdalena Fober)
08.04.2014 12:45 Dodano załącznik "Rysunek Nr 4 - Ustalenia - kierunki
zagospodarowania przestrzennego"

(Magdalena Fober)
08.04.2014 12:44 Dodano załącznik "Rysunek Nr 3 - Uwarunkowania - stan
środowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków"

(Magdalena Fober)
08.04.2014 12:43 Dodano załącznik "Rysunek Nr 2 - Uwarunkowania -
komunikacja i uzbrojenie terenu"

(Magdalena Fober)
08.04.2014 12:42 Dodano załącznik "Rysunek Nr 1 - Uwarunkowania -
dotychczasowe przeznaczenie i zagospodarowanie terenu"

(Magdalena Fober)
08.04.2014 12:40 Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 - SUIKZP USTROŃ_UWAGI
NIEUWZGLĘDNIONE"

(Magdalena Fober)
08.04.2014 12:38 Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 - C2_USTROŃ_Synteza
ustalen_tekst"

(Magdalena Fober)
08.04.2014 12:38 Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 - C1_USTROŃ_Synteza
ustalen_str-tyt"

(Magdalena Fober)
08.04.2014 12:37 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 - schemat do cz B
zaopatrzenie w energię"

(Magdalena Fober)
08.04.2014 12:36 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 - schemat do cz B
rozwój sieci wodociągowej"

(Magdalena Fober)
08.04.2014 12:36 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 - schemat do cz B
rozwój sieci kanalizacyjnej"

(Magdalena Fober)
08.04.2014 12:35 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 - schemat do cz B
rozwój sieci gazowej"

(Magdalena Fober)
08.04.2014 12:34 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 -
B2_USTROŃ_Ustalenia_tekst_2014"

(Magdalena Fober)
08.04.2014 12:34 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 -
B1_USTROŃ_Ustalenia_str-tyt"

(Magdalena Fober)
08.04.2014 12:33 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 -
A4_USTROŃ_Uwarunkowania_gminna ewid zabytk"

(Magdalena Fober)
08.04.2014 12:32 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 -
A3_USTROŃ_Uwarunkowania_zdjęcia"

(Magdalena Fober)
08.04.2014 12:31 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 -
A2_USTROŃ_Uwarunkowania-tekst"

(Magdalena Fober)
08.04.2014 12:31 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 -
A1_USTROŃ_Uwarunkowania_str-tyt"

(Magdalena Fober)
08.04.2014 12:29 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)