UCHWAŁA NR XLII/456/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w załączniku.

 

UWAGA

Uchwała uchylająca uchwałę nr III/43/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLII/456/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:08.04.2014 13:38
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:30.07.2019 07:33