UCHWAŁA NR XLII/462/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2014 r.” w załączniku.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLII/462/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2014 r.”
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:08.04.2014 13:45
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:08.04.2014 13:45