Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2014 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2014 r. w załączniku.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 kwietnia 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.04.2014 10:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
29.04.2014 09:33 Dodano załącznik "projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowe"

(Magdalena Fober)
28.04.2014 11:38 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie poparcia
projektu Uchwały Sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 2017
Rokiem Rzeki Wisły"

(Magdalena Fober)
28.04.2014 11:37 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie
przystąpienia Miasta Ustroń do Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”"

(Magdalena Fober)
28.04.2014 11:37 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania
projektu aglomeracji "USTROŃ""

(Magdalena Fober)
28.04.2014 11:36 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowienia
służebności na gruncie gminnym"

(Magdalena Fober)
28.04.2014 11:35 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przejęcia
nieruchomości w drodze darowizny"

(Magdalena Fober)
28.04.2014 11:34 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
28.04.2014 11:33 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie miasta na rok 2014"

(Magdalena Fober)
28.04.2014 11:32 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie
nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu
prawnego w uchwale Nr XLII/449/2014 Rady Miasta Ustroń z
dnia 27 marca 2014 r."

(Magdalena Fober)
28.04.2014 11:31 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie
nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu
prawnego w uchwale Nr XII/126/2011 Rady Miasta Ustroń z
dnia 27 października 2011 r."

(Magdalena Fober)
28.04.2014 11:31 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustroń za 2013 rok"

(Magdalena Fober)
28.04.2014 11:30 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ustroń wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013"

(Magdalena Fober)
28.04.2014 10:23 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)