Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Zgodnie z art 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. )  zawiadamiam, iż Burmistrz Miasta Ustroń na wniosek z dnia 30.10.2013 r. Zakładu Projektowania Usług i Realizacji robót Inżynierskich "MOST" wydał decyzję znak SR.6220.00037.2013.JS z dnia  24.03.2014 r.o środowiskowych uwarunkowaniach polegajacego na budowie mostu w ciagu ul. Wesołej n/c Lipowieckim po zasiągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajaćego na budowie mostu w ciagu ul. Wesołej n/c Lipowieckim w Ustroniu.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:Justyna Stępień
Data publikacji:16.05.2014 13:51
Informację aktualizował:Justyna Stępień
Data aktualizacji:16.05.2014 14:33