Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie wydania decyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 1235 ) zawiadamiam, iż Burmistrz Miasta Ustroń na wniosek z dnia 13.12.2013 r. Hanil E-Hwa Automotive Poland Sp. z o.o. wydał decyzję znak SR.6220.00041.2013.JS z dnia  05.05.2014 r.o środowiskowych uwarunkowaniach na budowie hali magazynowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą po zasiągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie wydania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:Justyna Stępień
Data publikacji:16.05.2014 14:33
Informację aktualizował:Justyna Stępień
Data aktualizacji:16.05.2014 14:33