Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie wydania decyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 1235 ) zawiadamiam, iż Burmistrz Miasta Ustroń na wniosek z dnia 26.03.2013r. Extreme Park Sp. z o.o.  wydał decyzję znak SR.6220.00003.2013 z dnia  09.07.2013r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wzrost konkurencyjności spółki oraz atrakcji turystycznej regionu poprzez zakup i instalację 4 obiektów rozrywkowych w Ustroniu”. po zasiągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie wydania decyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięciapn. „Wzrost konkurencyjności spółki oraz atrakcji turystycznej regionu poprzez zakup i instalację 4 obiektów rozrywkowych w Ustroniu”. .
Podmiot udostępniający informację:Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:Justyna Stępień
Data publikacji:16.05.2014 14:41
Informację aktualizował:Justyna Stępień
Data aktualizacji:16.05.2014 14:41