Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 29 maja 2014 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 29 maja 2014 r.  w załączniku.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 29 maja 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2014 13:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
27.05.2014 14:09 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie poparcia
stanowiska regionalnych organizacji samorządowych –
sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji
Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o
współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz ..."

(Magdalena Fober)
27.05.2014 14:06 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
regulaminu korzystania ze strefy sportu i rekreacji w Parku
Kościuszki w Ustroniu"

(Magdalena Fober)
27.05.2014 14:05 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
regulaminu korzystania z wybiegów dla psów należących do
Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
27.05.2014 14:04 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
służących ochronie powietrza polegających na wymianie
źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta
Ustroń"

(Magdalena Fober)
27.05.2014 14:03 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowienia
służebności na gruncie gminnym"

(Magdalena Fober)
27.05.2014 14:03 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"

(Magdalena Fober)
27.05.2014 14:01 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
27.05.2014 14:00 Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie
(Magdalena Fober)
27.05.2014 14:00 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie "
(Magdalena Fober)
27.05.2014 13:58 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)