Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 czerwca 2014 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 czerwca 2014 r.  w załączniku.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 26 czerwca 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.06.2014 15:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
23.06.2014 08:13 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
23.06.2014 08:08 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowienia
stanowiska dokumentacyjnego „Kamieniołom Skalica”
zlokalizowanego na terenie Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
23.06.2014 08:07 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowienia
służebności na gruncie gminnym"

(Magdalena Fober)
20.06.2014 15:27 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta w sprawie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
niektórych nauczycieli"

(Magdalena Fober)
20.06.2014 15:26 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Miasta Ustroń na lata 2014 – 2020"

(Magdalena Fober)
20.06.2014 15:25 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie podziału Miasta Ustroń na okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic numerów i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu."

(Magdalena Fober)
20.06.2014 15:25 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowienia
służebności na gruncie gminnym"

(Magdalena Fober)
20.06.2014 15:24 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę nieruchomości"

(Magdalena Fober)
20.06.2014 15:23 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę nieruchomości"

(Magdalena Fober)
20.06.2014 15:22 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie sprzedaży
nieruchomości w drodze przetargu"

(Magdalena Fober)
20.06.2014 15:22 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie sprzedaży
nieruchomości w drodze przetargu"

(Magdalena Fober)
20.06.2014 15:21 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie opłaty za
świadczenia udzielane przez przedszkola których organem
prowadzącym jest Miasto Ustroń"

(Magdalena Fober)
20.06.2014 15:21 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu"

(Magdalena Fober)
20.06.2014 15:20 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"

(Magdalena Fober)
20.06.2014 15:19 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie miasta na rok 2014"

(Magdalena Fober)
20.06.2014 15:18 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)
20.06.2014 15:18 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawiew sprawie
nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu
prawnego w uchwale Nr XLII/449/2014 Rady Miasta Ustroń z
dnia 27 marca 2014 r."

(Magdalena Fober)