OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.

Dotyczy:
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą :

przebudowa odcinka linii napowietrznej nN w związku z realizacją projektu modernizacji linii elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowych nr 22441 „Ustroń Zawodzie I” i nr 22594 „Ustroń Skalica” w Ustroniu w rejonie ul. Solidarności, na działkach oznaczonych nr: 2976/2, 2976/3, 3041/3, 2974/9, 2974/10, 2974/8, 2974/7, 2980/9, 2980/8, 2980/7, 2981, 2982, 2988/1, 2988/2, 2990, 2991, 3026/2, 3026/3, 2968/6, 2968/10 i 2968/3 przy ulicy Sanatoryjnej ( obręb Ustroń ).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Andrzej Gala
Data publikacji:25.06.2014 11:44
Informację aktualizował:Agnieszka Siwiec
Data aktualizacji:21.07.2014 08:32