OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu

Dotyczy:

postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą :

wykonanie odwodnienia przy ul. Bładnickiej w Ustroniu w rejonie posesji nr 53 i 59, na działkach oznaczonych nr: 719, 660 i 662 ( obręb Nierodzim ).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Andrzej Gala
Data publikacji:30.07.2014 10:29
Informację aktualizował:Andrzej Gala
Data aktualizacji:30.07.2014 10:29