OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu

Dotyczy:

postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą :

budowa sieci gazowej 50 PE do budynku mieszkalnego w Ustroniu ul. Obrzeżna na terenie działek: 654/13, 654/15 (obr. Ustroń).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Andrzej Gala
Data publikacji:08.08.2014 10:19
Informację aktualizował:Andrzej Gala
Data aktualizacji:08.08.2014 10:19