Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 sierpnia 2014 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 sierpnia 2014 r. w załączniku.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 sierpnia 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.08.2014 15:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
28.08.2014 15:54 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustania
członkostwa oraz powołania członka stałej Komisji
Uzdrowiskowej"

(Magdalena Fober)
28.08.2014 15:53 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
28.08.2014 15:53 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia
regulaminu targowiska miejskiego w Ustroniu"

(Magdalena Fober)
28.08.2014 15:52 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ustroń na lata
2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021"

(Magdalena Fober)
28.08.2014 15:52 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków"

(Magdalena Fober)
28.08.2014 15:51 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania
„Propozycji planu Aglomeracji Ustroń""

(Magdalena Fober)
28.08.2014 15:50 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę nieruchomości"

(Magdalena Fober)
28.08.2014 11:04 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
26.08.2014 15:26 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie sprzedaży
nieruchomości w drodze przetargu"

(Magdalena Fober)
26.08.2014 15:25 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zarządzenia
inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej"

(Magdalena Fober)
26.08.2014 15:25 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)
26.08.2014 15:25 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"

(Magdalena Fober)