OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na most n / potokiem Lipowieckim w Ustroniu, w ciągu ul. Krzywaniec

Formularze zawierające informacje o zamówieniu oraz o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°°, za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs dokumentacja most nad potokiem Lipowieckim

                                                          

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 02.06.2005r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Uzyskane w ten sposób punkty C będą pomnożone przez współczynnik 100 odpowiadający kryterium CENY.

Procedura negocjacyjna z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń pok. 33 w terminie 02.06.2005r.

                                                          

Ustroń, dn. 25.05.2005r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na most n / potokiem Lipowieckim w Ustroniu, w ciągu ul. Krzywaniec
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:25.05.2005 16:02
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:25.05.2005 16:02