OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Ustroń, do kontaktów: Ireneusz Staniek, lok 33, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320, e-mail kerix@poczta.onet.pl. KOD CPV 45.00.00.00-7

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Remont elewacji budynku ratusza w Ustroniu

Miejsce wykonywania Ustroń ul. Rynek 1

Wielkość lub zakres zamówienia: Zamówienie polega na:

·       Roboty przygotowawcze, zabezpieczenia i demontaże.

·        Oczyszczenie i malowanie elewacji budynku ratusza z cokołem kamiennym i nowymi obróbkami blacharskimi.

Elewacja budynku ratusza zostanie oczyszczona i odnowiona (malowanie farbami określonymi w kosztorysie ślepym). Przewiduje się demontaż starych i montaż nowych rynien i rur spustowych nad wejściem do budynku ratusza oraz wymianę obróbek blacharskich. Cokół budynku zostanie oczyszczony i zaimpregnowany środkiem hydrofobizującym. Dodatkowo przewiduje się wymianę skrzynki gazowej licznika gazu, demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych, elementów stalowych, urządzenia klimatyzacyjnego. Wszelkie czynne kable muszą zostać schowane pod tynk. Pęknięte nadproża okienne łukowe zostaną wzmocnione. Zakłada się wykonanie prac tynkarskich wybudówek poddasza z malowaniem. Elewacja zostanie jednokrotnie gruntowana i dwukrotnie malowana.

W trakcie prowadzenia robót ubikacja miejska będzie dostępna dla osób z zewnątrz.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) Wymagane wadium: 0 zł

2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

Doświadczenie – wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie, co najmniej 2 zamówienia o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia (roboty budowlane termomodernizacyjne) i o wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 75.000 zł zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat.

Referencje – oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 75.000 zł wymienione w formularzu „Wykaz prac”

Sytuacja ekonomiczna i finansowa – wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 50.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień.

Kryteria oceny ofert: Cena - 95% Gwarancja - 5%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 25.06.2005, cena specyfikacji 0 PLN

Termin składania ofert: 27.06.2005 godzina 10:00 lok. 33

Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu składania ofert

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 27.06.2005 godz. 11:00, Urząd Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń lok 1

Data ogłoszenia: 09.06.2005r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont elewacji budynku ratusza w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:09.06.2005 15:52
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:09.06.2005 15:52