Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 września 2014 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 września 2014 r. w załączniku.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 25 września 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2014 15:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
24.09.2014 15:08 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie utworzenia
odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Ustroń w
wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i
rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast"

(Magdalena Fober)
24.09.2014 15:07 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyznania
Srebrnej Cieszynianki- Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2014"

(Magdalena Fober)
24.09.2014 15:07 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o
nieodpłatne przekazanie nieruchomości oznaczonej numerem
2789/11"

(Magdalena Fober)
24.09.2014 15:06 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość"

(Magdalena Fober)
24.09.2014 15:06 Dodano załącznik " Projekt uchwały w sprawie ustanowienia
służebności na gruncie gminnym"

(Magdalena Fober)
24.09.2014 15:05 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na rok 2015"

(Magdalena Fober)
24.09.2014 15:05 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zwolnień z
podatku od nieruchomości i podatku rolnego w 2015 roku"

(Magdalena Fober)
24.09.2014 15:04 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015"

(Magdalena Fober)
24.09.2014 15:03 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniająca uchwałę
w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"

(Magdalena Fober)
24.09.2014 15:03 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)
24.09.2014 15:03 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)