UCHWAŁA NR XLIX/531/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Ustroń w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w załączniku.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLIX/531/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Ustroń w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:03.10.2014 12:14
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:03.10.2014 12:14