92 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup dekoracji świątecznych montowanych na słupach oświetlenia ulicznego


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.92.2014

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Zakup materiałów i wyposażenia - zakup dekoracji świątecznych montowanych na słupach oświetlenia ulicznego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących dekoracji świątecznych montowanych na słupach oświetlenia ulicznego:
1) Element słupowy 2D o wymiarach: wys. min. 2,0m, szer. min. 0,7m, wykonany z węża świetlnego 36 diod/m ułożonych horyzontalnie i warkocza świetlnego min. 7 diod/m. Kolor węża ciepły biały, kolor warkocza zimny biały. Element składa się z dwóch „wstążek”, łączących się z sobą oraz dwóch gwiazdek. Wewnątrz każdej gwiazdki znajduje się błyskająca żarówka flesz w kolorze zimnym białym. Minimalna ilość punktów świetlnych / diod / w elemencie – 360 szt, oczekiwany pobór mocy ok. 50W. Masa elementu nie większa niż 5 kg. Element wyposażony w puszkę elektryczną IP44, wyposażoną w łatwo wymienny prostownik prądu stałego i własny, wymienny bezpiecznik min. 2A. Konstrukcja elementu wykonana z aluminium spawanego metodą TIG. Stalowe elementy mocujące do słupa muszą zapewniać bezpieczne zamocowanie elementu, być odporne na korozję i zapewniać możliwość zdemontowania dekoracji bez konieczności demontowania elementu mocującego. Długość kabla zasilającego dekorację min. 3m , kabel ma być wyposażony we wtyczkę. Dekoracja jako całość musi posiadać klasę odporności min. IP44 oraz deklarację zgodności CE - ilość elementów – 12 szt.

2) Element słupowy 2D o wymiarach: wys. min. 1,6m, szer. min. 0,8m, wykonany z węża świetlnego 36 diod/m ułożonych horyzontalnie, posiadającego efekt flesz i warkocza świetlnego min. 7 diod/m. Kolor węża zimny biały, kolor warkocza ciepły biały. Element ma mieć kształt „gwiazdy-komety”.  Minimalna ilość punktów świetlnych / diod / w elemencie – 270 szt, oczekiwany pobór mocy ok. 40W. Masa elementu nie większa niż 4 kg. Element wyposażony w puszkę elektryczną IP44, wyposażoną w łatwo wymienny prostownik prądu stałego i własny, wymienny bezpiecznik min. 2A. Konstrukcja elementu wykonana z aluminium spawanego metodą TIG. Stalowe elementy mocujące do słupa muszą zapewniać bezpieczne zamocowanie elementu, być odporne na korozję i zapewniać możliwość zdemontowania dekoracji bez konieczności demontowania elementu mocującego. Długość kabla zasilającego dekorację min. 3m, kabel ma być wyposażony we wtyczkę. Dekoracja jako całość musi posiadać klasę odporności min. IP44 oraz deklarację zgodności CE - ilość elementów – 13 szt.

3) Element słupowy 2D, przystosowany do mocowania na latarnię parkową, o wymiarach: wys. min. 1,2m, szer. min. 1,0m wykonany z węża świetlnego 36 diod/m ułożonych horyzontalnie. Kolor węża zimny biały, ciepły biały. Element ma mieć kształt połowy łuku w kolorze zimnym biały z trzema gwiazdkami / mogą mieć różną wielkość / w kolorze ciepłym białym.  Minimalna ilość punktów świetlnych / diod / w elemencie –420 szt, oczekiwany pobór mocy ok. 60 W. Masa elementu nie większa niż 6 kg. Element wyposażony w puszkę elektryczną IP44, wyposażoną w łatwo wymienny prostownik prądu stałego i własny, wymienny bezpiecznik min. 2A. Konstrukcja elementu wykonana z aluminium spawanego metodą TIG. Stalowe elementy mocujące do słupa muszą zapewniać bezpieczne zamocowanie elementu, być odporne na korozję i zapewniać możliwość zdemontowania dekoracji bez konieczności demontowania elementu mocującego. Długość kabla zasilającego dekorację min. 3m, kabel ma być wyposażony we wtyczkę. Dekoracja jako całość musi posiadać klasę odporności min. IP44 oraz deklarację zgodności CE - ilość elementów – 7 szt.

4) Element słupowy 3D, przystosowany do mocowania na słupie latarni, o wymiarach: wys. min 3,6m, wykonany z węża świetlnego 36 diod/m ułożonych horyzontalnie w kolorze ciepłym białym i warkocza świetlnego min. 7 diod/m w kolorze ciepłym białym z zimnymi białymi diodami flesz. Element składa się z trzech części o kształcie zbliżonym do trójkąta prostokątnego, rozmieszczonych co 120º. Na krawędzi trójkąta / przeciwprostokątnej/ rozmieszczone mają być gwiazdki. Powierzchnia pomiędzy gwiazdkami a dłuższą przyprostokątną ma być wypełniona warkoczem świetlnym. Całość ma odwzorowywać kształt choinki świątecznej. Minimalna ilość punktów świetlnych / diod / w elemencie –2800 szt, oczekiwany pobór mocy ok. 350 W. Masa elementu nie większa niż 30 kg. Element wyposażony w puszkę elektryczną IP44, wyposażoną w łatwo wymienny prostownik prądu stałego i własny, wymienny bezpiecznik min. 5A. Konstrukcja elementu wykonana z aluminium spawanego metodą TIG. Element musi posiadać mocowania regulowane, umożliwiające montaż dekoracji na słupie na wybranej wysokości. Długość kabla zasilającego dekorację min. 4m, kabel ma być wyposażony we wtyczkę. Dekoracja jako całość musi posiadać klasę odporności min. IP44 oraz deklarację zgodności CE - ilość elementów – 1 szt.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 20.11.2014 roku

Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Zakup materiałów i wyposażenia - zakup dekoracji świątecznych montowanych na słupach oświetlenia ulicznego”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 21.10.2014 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = ---------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej ofertyUstroń, dn. 13.10.2014 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:92 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup dekoracji świątecznych montowanych na słupach oświetlenia ulicznego
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.10.2014 12:11