Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Data publikacji:06.11.2014 12:13
Informację aktualizował:Magdalena Kozłowska
Data aktualizacji:20.10.2015 07:51