UCHWAŁA NR L/544/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 w załączniku.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR L/544/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:06.11.2014 13:20
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:06.11.2014 13:20