Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała NR L/538/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości,podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Podmiot udostępniający informację:Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - UM Ustroń
Informację opublikował:Agnieszka Śliwka
Data publikacji:13.11.2014 10:19
Informację aktualizował:Agnieszka Śliwka
Data aktualizacji:13.11.2014 10:19