Zarządzenie w załączniku

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 274/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia I edycji otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą nr L/544/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Joanna Olszar
Data publikacji:27.11.2014 09:48
Informację aktualizował:Joanna Olszar
Data aktualizacji:22.01.2015 13:24