OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.08.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Zakup tabletów na potrzeby Urzędu Miasta Ustroń w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla UM”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego 15 sztuk tabletów wraz z etui  i oprogramowaniem o następujących, lub lepszych parametrach:
1) Przekątna ekranu: minimum 10 cali,
2) System operacyjny: Android 4.2 lub nowszy albo Windows 8 lub nowszy,
3) Matryca dotykowa, pojemnościowa, IPS,
4) Rozdzielczość: minimum 1280 x 800,
5) Procesor: 4 - rdzeniowy,
6) Pamięć RAM: minimum 1 Gb,
7) Pamięć wewnętrzna: minimum 16 Gb,
8) Złącze kart pamięci MicroSD,
9) Komunikacja: WiFi, Bluetooth,
10) Bateria: minimum 7000 mAh,

Oferowany sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi normami i posiadać certyfikat CE.
Gwarancja musi wynosić minimum 24 miesiące na całość przedmiotu zamówienia (na wszystkie podzespoły).

W przypadku naprawy przekraczającej 14 dni roboczych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych lub lepszych. Jeżeli wady nie będzie można usunąć albo Wykonawca nie usunie wady w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia, albo po usunięciu wady przedmiot nadal będzie wykazywał wady Zamawiający może żądać bezpłatnej wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad odpowiadający parametrom technicznym przedmiotu wadliwego lub lepszych.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322
- w sprawach technicznych: Janusz Geiger tel. 33 8579-346

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres: do 30 dni od dnia zawarcia umowy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
Konkurs – Zakup tabletów na potrzeby Urzędu Miasta Ustroń w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla UM”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 31.12.2014 r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty


Ustroń, dn. 19.12.2014 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:08 Zakup tabletów na potrzeby Urzędu Miasta Ustroń w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla UM”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:19.12.2014 13:30
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:14.01.2015 10:31