OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
nr ZP.271.3.11.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
Informuje o udzieleniu zamówienia na:

Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników – osadników przy budynkach komunalnych i socjalnych w Ustroniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wywozie nieczystości płynnych ze zbiorników – osadników w ilości ok. 1150 m3 znajdujących się przy następujących budynkach w Ustroniu:
1. ul. Szpitalna 33,
2. ul. Kuźnicza 5,
3. ul. Łączna 58,
4. ul. Graniczna 25,
5. ul. Konopnickiej 20,
6. ul. Daszyńskiego 54 (na zgłoszenie telefoniczne),
7. ul. Cieszyńska V, VII (na zgłoszenie telefoniczne).

Termin realizacji zamówienia to okres: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia: 
ZARZĄDZENIE Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami) § 13 ust. 1 lit. g)

Data udzielenia zamówienia: 31.12.2014 r.

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 43-450 Ustroń ul. M. Konopnickiej 40

Cena wybranej oferty:
Wywóz nieczystości płynnych: 22,57 zł/m3 brutto 


Ustroń, dn. 31.12.2014  r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:11 Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników – osadników przy budynkach komunalnych i socjalnych w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:30.12.2014 10:21
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:09.01.2015 08:57