OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
nr ZP.271.3.15.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
Informuje o udzieleniu zamówienia na:

Świadczenie obsługi prawnej na potrzeby Urzędu Miasta Ustroń

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na obsłudze prawnej Urzędu Miasta Ustroń.
Świadczenie wykonywane będzie zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 1982 r. o radcach prawnych 
(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65), w tym zastępstwo procesowe i doradztwo w tym zakresie.

Termin realizacji zamówienia to okres: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia: 
ZARZĄDZENIE Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami) § 13 ust. 1 lit. j)

Data udzielenia zamówienia: 31.12.2014 r.

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 
Radca prawny Helena Sikora zam. 43-450 Ustroń ul. Myśliwska 2

Cena wybranej oferty: 33.600,00 złotych


Ustroń, dn. 31.12.2014 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:15 Świadczenie obsługi prawnej na potrzeby Urzędu Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:31.12.2014 12:38
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:09.01.2015 08:32