Skład osobowy Komisji Rady Miasta Ustroń w załączniku.

UWAGA

Uchwałą Nr XXIV/275/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie rozwiązania Komisji Programowej Gazety Ustrońskiej, z dniam 1 stycznia 2017 r. w/w Komisja została rozwiązana.

 

Uchwałą Nr XXXII/396/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i członków stałych komisji Rady Miasta Ustroń nastąpiła zmiana Przewodniczącego Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa. 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skład osobowy Komisji Rady Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:04.02.2015 11:47
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:18.04.2018 11:53