Obwieszczenie

Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 marca 2013 r.

 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta.

W załączniku:

1. Tekst jednolity uchwały nr VIII/65/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta.

2. Wzór wniosku.

3. Wzór sprawozdania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dotacja z budżetu Miasta Ustroń na zabytki
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Data publikacji:25.02.2015 11:02
Informację aktualizował:Magdalena Kozłowska
Data aktualizacji:25.02.2015 11:05