OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.

Dotyczy:
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

przebudowa odcinka linii napowietrznej nN w związku z realizacją projektu modernizacji linii elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowych nr 22441 „Ustroń Zawodzie I” i nr 22594 „Ustroń Skalica” w Ustroniu w rejonie ul. Solidarności, na działkach oznaczonych nr: 2898/2, 2895/13, 2891/3, 2882/7, 5177 i 5178 ( obręb Ustroń ) przy ulicach Skalica i Armii Krajowej.
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Andrzej Gala
Data publikacji:27.03.2015 08:56
Informację aktualizował:Andrzej Gala
Data aktualizacji:27.03.2015 08:56