OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.35.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

„Zakup koszy ulicznych”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Miasta Ustroń, które posiada status uzdrowiska w granicach administracyjnych Miasta: 

1)Koszy ulicznych na odchody zwierzęce typu REKS MAX w ilości 2 sztuki wykonanych z blachy ocynkowanej, malowanych proszkowo na kolor ciemno zielony i wyposażonych w:
a)stabilną ramę umożliwiającą zakotwiczenie i przykręcanie ich do podłoża,
b) zamek zamykany na klucz,
c) otwór zabezpieczony klapką,
d) opis informujący o przeznaczeniu,
e) wewnętrzne ocynkowane wiadro ułatwiające opróżnianie o pojemności 50 l,
f)zasobnik otwierany na klucz na pakiety worków foliowych,
Dane techniczne kosza:
• szerokość max: 38cm, 
• pojemnik na odpady: 29 cm, 
• zasobnik na worki: 8cm, 
• wysokość max: 150cm,

2) Przyulicznych koszy na śmieci w ilości 20 sztuk wyposażonych w:
a) pojemnik 50 litrowy,
b) popielnicę, daszek,
c) zamek zatrzaskowy otwierany za pomocą klucza,
d) słupek z kotwą (bez kołnierza) do montowania do podłoża,
Dane techniczne kosza:
• wysokość: 95 cm,
• szerokość: 43cm, 
• pojemność: 35 litrów, 
• waga: ok. 15 kg

3) Betonowych koszy na śmieci w ilości 25 sztuk wraz z ich ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, o następujących parametrach:
a) Pojemność: 70 litrów,
b) Wymiary: wysokość 75 cm, średnica 51 cm,
c) Kolor: grys granitowy 

4) Pojemników do segregacji odpadów o pojemności 1100 litrów w kolorze zielonym z napisem „szkło” w ilości 5 sztuk. Pojemniki wykonane będą z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na udary mechaniczne, działanie środków chemicznych i warunków atmosferycznych, wyposażone w:
a) dwa otwory wrzutowe na szkło, odpowiednie do standardowych butelek,
b) cztery koła jezdne, w tym dwa z blokadą,
c) przystosowane do rozładunku przez standardowe śmieciarki mechaniczne. 

Przykładową wizualizację betonowych koszy na śmieci, koszy na odchody zwierzęce, przyulicznych koszy na śmieci oraz pojemników do segregacji odpadów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Natalia Kowalik tel. 33 8579-313
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Zakup koszy ulicznych

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 09.04.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = ---------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej ofertyUstroń, dn. 01.04.2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:35 Zakup koszy ulicznych
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:01.04.2015 11:19
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:08.05.2015 13:58