SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Ustroń, do kontaktów: Ireneusz Staniek, lok 33, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320, e-mail kerix@poczta.onet.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem w budynkach mieszkalnych Urzędu Miasta Ustroń.

Miejsce wykonywania Miasto Ustroń

Wielkość lub zakres zamówienia: Zamówienie polega na wykonaniu 24 sztuk okien drewnianych oraz 4 sztuk drzwi wejściowych drewnianych wraz z pomalowaniem (stolarka okienna w kolorze białym, a drzwiowa ciemny orzech) w budynkach mieszkalnych Urzędu Miasta Ustroń w Ustroniu. Zamawiający będzie zlecał stolarkę do wymiany sukcesywnie podając numery mieszkań w poszczególnych budynkach mieszkalnych, w których należy dokonać takiej wymiany, a Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo do wykonywania pomiarów stolarki zakwalifikowanej do wymiany, oczyszczenia terenu z resztek gruzu i demontowanej stolarki oraz wywozu zanieczyszczeń na wybrane składowisko.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od 20.07.2005 do 31.12.2005r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) Wymagane wadium: 0 zł

2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

Doświadczenie – wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie, co najmniej 2 zamówień o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia (wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej) i o wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 30.000 zł zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat.

Referencje – oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 30.000 zł wymienione w formularzu „Wykaz prac”

Sytuacja ekonomiczna i finansowa – wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 20.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień.

Kryteria oceny ofert: Cena - 95% Gwarancja - 5%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 11.07.2005, cena - 0 PLN

Termin składania ofert: 11.07.2005 godzina 10:00

Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu składania ofert

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 11.07.2005 godz. 11:30, Urząd Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń lok 1

Data ogłoszenia: 23.06.2005r.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem w budynkach mieszkalnych Urzędu Miasta Ustroń.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:23.06.2005 12:06
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:23.06.2005 12:06