OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
nr ZP.271.3.37.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
Informuje o udzieleniu zamówienia na:

Sprzedaż wraz z załadunkiem pełnowartościowego materiału kamiennego na potrzeby Miasta Ustroń

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż wraz z załadunkiem pełnowartościowego materiału kamiennego, o następujących asortymentach:

- wysiewka 0 - 6,3 mm
- mieszanka 0 – 31,5 mm
- mieszanka 0 – 63 mm
- kliniec 6,3 – 20,0 mm,
- kliniec 20,0 – 31,5 mm,
- tłuczeń 31,5 – 63,0 mm

Termin realizacji zamówienia to okres: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2015 r. 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia:
ZARZĄDZENIE Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami) § 13 ust. 1 lit. l)

Data udzielenia zamówienia: 08.04.2015 r.

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
KOSBUD Sp. z o.o. Leszna Górna ul. Kamienna 1, 43-445 Dzięgielów

Cena wybranej oferty:
- wysiewka (0 - 6,3 mm) – 6,27 zł brutto / 1 tonę
- mieszanka (0 – 31,5 mm) – 30,32 zł brutto / 1 tonę
- mieszanka (0 – 63 mm) – 30,32 zł brutto / 1 tonę
- kliniec (6,3 – 20,0 mm) – 30,32 zł brutto / 1 tonę
- kliniec (20,0 – 31,5 mm) – 37,64 zł brutto / 1 tonę
- tłuczeń (31,5 – 63,0 mm) – 35,55 zł brutto / 1 tonę


Ustroń, dn. 16.04.2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:37 Sprzedaż wraz z załadunkiem pełnowartościowego materiału kamiennego na potrzeby Miasta
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:16.04.2015 14:52
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:22.04.2015 09:03