OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń  zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Opracowanie szczegółowych przeglądów obiektów mostowych w Ustroniu

Zakres prac:

I. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących szczegółowych przeglądów stanu technicznego obiektów mostowych wraz z badaniem nośności:

Nr ewidencyjny mostu          3,19     ul. Orzechowa                        L = 4,50 mb    pow. 23,00 m²

Nr ewidencyjny mostu          4,31     ul. Fabryczna             L = 2,60 mb    pow. 12,00 m²

Nr ewidencyjny mostu          4,40     ul. Słoneczna                          L = 6,40 mb    pow. 80,00 m²

Nr ewidencyjny mostu          4,55     ul. Gościradowiec                  L = 6,70 mb    pow. 32,80 m²

Nr ewidencyjny mostu          5,63     ul. Lipowa                              L = 6,30 mb    pow. 37,50 m²

Nr ewidencyjny mostu          6,81     ul. Furmańska                       L = 5,60 mb    pow. 34,70 m²

Nr ewidencyjny mostu          6,82     ul. Furmańska                       L = 9,60 mb    pow. 45,60 m²

Nr ewidencyjny mostu          6,89     ul. Wczasowa                         L = 7,50 mb    pow. 59,30 m²

Nr ewidencyjny mostu          8,15     ul. 3 Maja                              L = 4,60 mb    pow. 35,42 m²

Nr ewidencyjny mostu          8,19     ul. 3 Maja                              L = 21,3 mb    pow. 199,15 m²

Nr ewidencyjny mostu          8,23     ul. Cieszyńska                       L = 3,05 mb    pow. 32,17 m²

II. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania szczegółowego przeglądu stanu technicznego obiektu mostowego (kładki) bez badania nośności:

Nr ewidencyjny mostu          8,05     ul. Gościradowiec                  L = 6,10 mb    pow. 26,96 m²

Formularze zawierające informacje o zamówieniu oraz o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°°, za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs opracowanie szczegółowych przeglądów mostowych w Ustroniu.

                                                          

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach procedury konkursowej:         Ireneusz Staniek tel. 33        8579-320

W sprawach technicznych:                           Andrzej Siemiński tel. 33      8579-319

Ofertę wraz z załącznikami, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 08.07.2005r. do godz. 9:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. Najniższa cena wykonania zadania określonego w zakresie rzeczowym zamówienia.

Procedura negocjacyjna z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń pok. 33 w terminie 08.07.2005r o godzinie 10:00.

Termin i miejsce podpisania umowy: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 pok. 33 08.07.2005 godz. 10:30                                                      

Ustroń, dn. 30.06.2005r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opracowanie szczegółowych przeglądów obiektów mostowych w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:01.07.2005 14:24
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:01.07.2005 14:24