W dniu 21.04.2015 r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została opublikowana na okres 7 dni oferta dotycząca realizacji zadania publicznego złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 2 w Ustroniu. Nie zgłoszono żadnych uwag do oferty.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 122/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Miasto Ustroń  w dniu 4 maja 2015 r. zawarło umowę nr OKS.526.00032.2015 z PZERiI Koło nr 2 w Ustroniu o wsparcie zadania publicznego pod nazwą „ Upowszechnianie wiedzy historycznej oraz aktywizację osób starszych poprzez organizowanie wycieczek edukacyjnych”. Na kwotę dotacji 4 000,00. 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o rozstrzygnięciu
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Data publikacji:08.05.2015 12:50
Informację aktualizował:Magdalena Kozłowska
Data aktualizacji:18.05.2015 13:07