W dniu 05.05.2015 r. Stowarzyszeni na rzecz Odnowy i Współdziałania Kultur „Sałasz” z siedzibą w Cieszynie złożył ofertę na realizację zadania pn. „Realizacja zdjęć do filmu dokumentalnego Bolko Kantor. Prawy Prosty”. Oferta rozpatrywana jest w trybie art. 19a Ustawy z dania 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z Zarządzeniem nr 128/15 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. „Realizacja zdjęć do filmu dokumentalnego Bolko Kantor. Prawy Prosty” oferta zostanie umieszczona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta. 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Stowarzyszenie na rzecz Odnowy i Współdziałania Kultur „Sałasz” - realizacja zadania pn. "Realizacja zdjęć do filmu dokumentalnego Bolko Kantor. Prawy Prosty" - uznanie celowości
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.05.2015 13:57
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.07.2022 14:18