W dniu 08.05.2015 r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została opublikowana na okres 7 dni oferta dotycząca realizacji zadania publicznego złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 2 w Ustroniu. Nie zgłoszono żadnych uwag do oferty.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 147/2015 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Miasto Ustroń  zawrze umowę
ze Stowarzyszeniem na rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur „Sałasz” w Cieszynie o powierzenie zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zdjęć do filmu dokumentalnego Bolko Kantor. Prawy Prosty” na kwotę dotacji 10 000,00. 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Stowarzyszenie na rzecz Odnowy i Współdziałania Kultur „Sałasz” - realizacja zadania pn. "Realizacja zdjęć do filmu dokumentalnego Bolko Kantor. Prawy Prosty" - rozstrzygnięcie
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.05.2015 13:24
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.07.2022 14:19